Veljavnost Avant2Go paketa velja 1 leto po opravljeni registraciji.