Obdobje nočne tarife se začne ob 18:00 in se konča ob 08:00 zjutraj.