Cenik za nočno tarifo Avant2Go car sharinga najdete na povezavi:http://www.avant2go.com/cenik.

Najcenejša minuta v okviru nočne tarife je samo 0,01 evra.