Če v vozilu najdete predmet, ki ne sodi v vozilo, obstaja možnost, da ga je pozabil predhodni uporabnik.

Prosimo vas, da predmeta ne odtujite in da o najdbi obvestite naš center za pomoč uporabnikom na številki 080 1223. Za to se vam že v naprej zahvaljujemo.