V primeru, da v vozilu zasledite predmet, ki ne sodi v tja ali obstaja možnost, da ga je pozabil predhodni uporabnik, vas prosimo, da predmeta ne odtujite in nas o najdbi obvestite na telefonsko številko 0801223 (Center za pomoč uporabnikom). Zaposleni tam bodo poskrbeli, da izgubljeni predmet najde prvotnega lastnika.