Želimo si, da bodo uporabniki Avant2Go car sharinga s svojim vedenjem za zgled drugim udeležencem v prometu.

Kljub temu je uporabnik Avant2go car sharing storitve odgovoren za vse kazni in prometne prekrške, ki se zgodijo v času njegovega najema vozila. Prejeto prometno kazen prepošljemo uporabniku, ki je imel v času storjenega prekrška najeto navedeno vozilo.