Vožnja po rumenem pasu z električnimi vozili je v Republiki Sloveniji s trenutnim zakonom prepovedana. Kar pomeni, da z vozili Car Sharing ni možno koristiti rumenega pasu v prometu.

Vožnja po rumenem pasu je omogočena oz. dovoljena samo vozilom javnega prometa in vozilom z ustreznimi dovolilnicami, ki jih izda pristojni organ.