Ne,

vožnja po rumenem pasu zaradi trenutno veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji za električna vozila ni mogoča, saj je ta dovoljena zgolj vozilom javnega prevoza.