Rok 14 dni za vračilo izdelka prične teči naslednji dan od dneva, ko vam je bil izdelek dostavljen.