Sistem avtomatsko napravi transakcijo majhnega zneska, s  čimer preveri veljavnost vaše kreditne kartice. Po transakciji oziroma preverbi se ta znesek nemudoma vrne nazaj na vašo kartico.